De titel van het coalitieakkoord is 'Samen kunnen we veel aan'. In dit akkoord staan vier uitgangspunten:

  • Gezonde gemeentelijke financiën
  • Meer en vaker kijken naar het doel in plaats van de regel
  • Een sterke sociale basis
  • Een goede verbinding tussen inwoners en gemeente

Daarnaast staan in het akkoord 5 grote thema's centraal:

  • Wonen, werken en leren
  • Zorg, leefbaarheid en veiligheid
  • Beleving en beweging
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Klimaat en milieu