Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Bijvoorbeeld omdat u te oud bent, er anders uit ziet, een handicap heeft of op iemand van hetzelfde geslacht valt? Meldt dit bij Vizier. Meteen melden helpt!

Vizier is een onafhankelijke stichting

Ze geven u advies en behandelen meldingen van discriminatie. Het is belangrijk dat u gevallen van discriminatie of pesten meldt. Voor u, omdat Vizier u kan helpen met eventuele verdere stappen. Maar ook om een beter beeld te krijgen van het aantal incidenten van discriminatie en pesten in Lingewaard. Op die manier kunnen we discriminatie en pesten nog beter aanpakken.

Melden van discriminatie of pesten

Dit kan online via www.vizieroost.nl en telefonisch via (085) 07 34 600

Wat gebeurt er na een melding?

Dat ligt aan u. Vizier begeleidt en ondersteunt slachtoffers van discriminatie. Dit doen zij bijvoorbeeld door wederhoor, bemiddeling, voorlichting, advies, aangifte of zelfs een procedure bij het college voor de rechten van de mens. U kunt zelf kiezen of u vervolgstappen wilt zetten na een melding. Maar ook als u dit niet wilt kunnen uw ervaringen worden gebruikt om andere slachtoffers te helpen.