Eerste hulp bij geldzaken door vroegsignalering betalingsachterstanden vaste lasten.

De gemeente Lingewaard denkt graag met haar inwoners mee als het even niet lukt om de vaste lasten op tijd te betalen. Misschien is het inkomen veranderd of is er iets anders waardoor het even niet lukt. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat er een vergissing is geweest en dat de rekening al betaald is. Omdat niet iedereen de weg naar hulp weet te vinden, nemen wij actief contact met onze inwoners op.

  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Eerste hulp bij geldzaken
  • Wat doet de gemeente?
  • Wilt u eerder hulp?
  • Privacy

Voorkomen is beter dan genezen

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met betalingsachterstanden hulp zoeken. Kleine betalingsachterstanden kunnen zo grotere schulden worden en om hulp vragen wordt steeds moeilijker. De gemeente Lingewaard werkt samen met veel energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties om schulden bij inwoners van Lingewaard te voorkomen. Bekijk de lijst met bedrijven en instanties waar de gemeente mee samenwerkt onderaan deze pagina. 

Eerst hulp bij geldzaken

Eerst hulp bij geldzaken aanbieden begint bij het signaleren van betalingsachterstanden. De gemeente ontvangt hierover meldingen van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven. Per 1 januari 2021 zijn deze instanties verplicht om betalingsachterstanden te melden aan de gemeente. Dit staat in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Rijnstad, algemeen maatschappelijk werk, neemt dan namens de gemeente contact op met alle inwoners waarover een melding is gestuurd om te kijken of hulp gewenst is. 

Wat doet de gemeente?

Het in beeld brengen van betalingsachterstanden noemen we vroegsignalering. Rijnstad gaat namens de gemeente bij inwoners op huisbezoek, stuurt een brief, mail of app of neemt telefonisch contact op als er een betalingsachterstand is gesignaleerd.

Graag gaat Rijnstad vrijblijvend met de inwoner in gesprek om te kijken of er een oplossing is. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met u een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven, advies geven over uw inkomsten (heeft u recht op voorzieningen die u nog niet gebruikt) en uitgaven of een betalingsregeling treffen. Rijnstad kan bemiddelen met de andere partij. Ook kan Rijnstad (indien nodig) doorverwijzen naar PLANgroep schuldhulpverlening. Onze inwoners zijn tot niets verplicht en wij bieden dit gratis aan. 

Wilt u eerder hulp?

Het kan zijn dat u nog geen bericht heeft ontvangen vanuit Rijnstad. En dat u toch graag in gesprek wilt over uw financiën. Een specialist van PLANgroep schuldhulpverlening kan ook vrijblijvend met u meedenken. Als u meer hulp wilt, mail voor een afspraak naar lingewaard@plangroep.nl.

Wilt u geen huisbezoek?

Heeft u bericht ontvangen van Rijnstad en heeft u de rekening al betaald of is er sprake van een vergissing? Of heeft u geen behoefte aan hulp? Dat kan natuurlijk en dat begrijpen wij. Dan kunt u dit laten weten door te mailen naar VEL@rijnstad.nl. Rijnstad verwerkt dit namens de gemeente en u wordt niet benaderd.

Privacy

Wij verwerken alle gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Dit is vastgelegd in ons privacy protocol. En we houden ons aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening die per 1 januari 2021 is ingegaan en gemeenten verplicht om werk te maken van betalingsachterstanden.