Tegemoetkoming energiekosten 2e tranche cultuur- en sportaccommodaties

De stijgende energiekosten brengen het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar. En ook de leefbaarheid van onze gemeente. Het doel van de regeling is om verenigingen en stichtingen uit Lingewaard, die als gevolg van de hoge energiekosten financieel geraakt worden en geen gebruik kunnen maken van de rijksregeling voor tegemoetkoming energiekosten, te helpen.

Aanvraagperiode en subsidieplafond

Van 1 juni 2023 tot 1 oktober 2023 kunt u de tegemoetkoming onderaan deze pagina aanvragen. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan wordt deze binnen acht weken na volledige indiening afgehandeld. Voor de regeling is een subsidieplafond vastgesteld van € 400.000,-.

Twee groepen 

Voor deze regeling zijn twee groepen te onderscheiden: Lingewaardse exploitanten, waarvan de gemeente de energie inkoopt en binnensportverenigingen. Hieronder een overzicht van wie er in aanmerking komen en hoe de regeling er per groep uitziet.

1. Lingewaardse exploitanten, waarvan de gemeente de energie inkoopt

Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk uit Lingewaard, die onderstaande cultuur- en sportaccommodaties in Lingewaard exploiteren en waarvan de gemeente de energie inkoopt:

Overzicht accomodaties

 • De Brink in Huissen 
 • ‘t Convent in Huissen 
 • Villa Ganita in Gendt 
 • Gymzaal De Hoenderik in Bemmel 

Hoe wordt de tegemoetkoming bepaald?

De tegemoetkoming wordt bepaald volgens de volgende formule: Verbruik gas / stroom 2022 x (tarief gas / stroom per 1 januari 2023 – tarief gas / stroom 2022) x 0,75 =  bedrag in euro.  
Waarbij de berekening voor gas en voor stroom apart wordt gemaakt. 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

U kunt vanaf 1 juni 2023 een aanvraag doen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw contactgegevens.

2. Binnensportverenigingen

Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen, zonder winstoogmerk, uit Lingewaard die sportactiviteiten uitoefenen in de onderstaande sportaccommodaties.

Overzicht sportaccomodaties

Sporthallen

 • De Bongerd in Bemmel
 • De Heister in Bemmel
 • De Kooi in Bemmel
 • De Brink in Huissen
 • Walburgen in Gendt

Gymzalen

 • Abacus in Huissen
 • Basisschool De Wieling in Haalderen
 • Springplank in Haalderen
 • De Doornick in Doornenburg
 • Nijmeegseweg in Gendt
 • Van Wijkstraat in Huissen
 • De Hoenderik in Bemmel
 • Vlinderboom in Bemmel

Zwembaden

 • Zwembad Laco in Bemmel
 • Zwembad Jottem in Huissen

Hoe wordt de tegemoetkoming bepaald?

Op basis van het aantal sporturen die zijn afgenomen in het jaar 2022 wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. Voor elk uur gebruik van één zaaldeel bedraagt de tegemoetkoming in de energiekosten € 2,00/uur. Een zaaldeel heeft de grootte van een gymzaal of 1/3 deel van een sporthal. Het resultaat van deze berekening wordt gedeeld door twee.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

U kunt vanaf 1 juni 2023 een aanvraag doen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het aantal in 2022 afgenomen uren per zaaldeel.
 • een afschrift van een reserveringsbevestiging of factuur van de exploitant of beheerder van de sportaccommodatie, waaruit het aantal opgegeven uren blijkt. 

Verenigingen die gebruik hebben gemaakt van de eerste tranche volgen een eenvoudig aanvraagproces.

Aanvragen

De termijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming liep van 1 juni 2023 tot 1 oktober 2023. De termijn is verlopen. U kunt de tegemoetkoming dus niet meer aanvragen.

Meer informatie

Wilt u de volledige 'Subsidieregeling 2e tranche tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023' bekijken? Ga dan naar de website van officielebekendmakingen.nl

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte en Vastgoed. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar vastgoed@lingewaard.nl of te bellen naar 026-3260111.