De stijgende energiekosten brengen het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in gevaar. En ook de leefbaarheid van onze gemeente. De overheid werkt aan regelingen om huishoudens, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties te helpen. En daarmee de stijgende kosten van de energierekening voor een deel te compenseren. Voor een aantal van deze doelgroepen, waaronder de maatschappelijke organisaties, worden pas in april 2023 de eerste resultaten verwacht.

Eigen regeling gemeente Lingewaard vanaf 1 januari 2023

Om onze Lingewaardse cultuur- en sportverenigingen te helpen komt de gemeente Lingewaard nu al met een eigen regeling. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de hogere energiekosten voor het eerste kwartaal 2023. De subsidieregeling gaat in per 1 januari 2023. Voor deze gemeentelijke regeling komen alleen Lingewaardse cultuur- en sportverenigingen/-stichtingen (niet commercieel) in aanmerking. En alleen voor dat deel van de activiteiten die zij uitoefenen binnen de gemeente Lingewaard. Onderwijs valt buiten deze regeling.
 

Aanvragen vanaf 1 januari 2023

Van 1 januari 2023 tot 1 april 2023 kunt u de tegemoetkoming aanvragen via onderstaande buttons. Aanvragen worden voor 1 juni 2023 afgehandeld. Voor de regeling is een subsidieplafond vastgesteld van € 500.000,-. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Aanvragen tegemoetkoming met DigiD

DigiD linkAanvragen energieregeling

Aanvragen tegemoetkoming met eHerkenning

eHerkenning linkAanvragen energieregeling

Drie groepen 

Voor deze regeling zijn drie groepen te onderscheiden: ontmoetingscentra/dorpshuizen, binnensportverenigingen en overige maatschappelijke (sport)accommodaties. Hieronder een overzicht van wie er in aanmerking komen en hoe de regeling er per groep uitziet.

1. Ontmoetingscentra en dorpshuizen in Lingewaard

Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, die de onderstaande ontmoetingscentra (cultuurhuizen of dorpshuizen) in Lingewaard exploiteren.

Overzicht ontmoetingscentra en dorpshuizen

 • Dorpshuis De Tichel in Haalderen
 • SKC De Leemhof in Gendt
 • Cultureel centrum De Kinkel in Bemmel
 • Gemeenschapshuis ’t Zand in Huissen
 • Zilverhuus in Huissen
 • OC Doornenburg in Doornenburg
 • Dorpshuis Angeren in Angeren

Hoe wordt de tegemoetkoming bepaald?

De tegemoetkoming wordt bepaald volgens de volgende formule: Verbruik gas / elektra 2022 x (leveringstarief gas (m3) / elektra (kWh) per 1 januari 2023 – CBS variabel leveringstarief gas (m3) / elektra (kWh) 2022) : 4 =  bedrag in euro.  
Waarbij de berekening voor gas en voor elektra apart wordt gemaakt. 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

U kunt vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • totaal netto energieverbruik van zowel gas als elektra apart over 2022;
 • Leveringstarief voor gas per 1 januari 2023; 
 • Leveringstarief voor elektra per 1 januari 2023. 

De bovenstaande gegevens moeten worden onderbouwd met documenten van de energieleverancier. Daaruit moeten de genoemde hoeveelheden en tarieven blijken. 

2. Binnensportverenigingen

Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen (niet commercieel zijnde) die sportactiviteiten uitoefenen in de onderstaande sportaccommodaties.

Overzicht sportaccomodaties

Sporthallen

 • De Bongerd in Bemmel
 • De Heister in Bemmel
 • De Kooi in Bemmel
 • De Brink in Huissen
 • Walburgen in Gendt

Gymzalen

 • Abacus in Huissen
 • Basisschool De Wieling in Haalderen
 • Springplank in Haalderen
 • De Doornick in Doornenburg
 • Nijmeegseweg in Gendt
 • Van Wijkstraat in Huissen
 • De Hoenderik in Bemmel
 • Vlinderboom in Bemmel

Zwembaden

 • Zwembad Laco in Bemmel
 • Zwembad Jottem in Huissen

Hoe wordt de tegemoetkoming bepaald?

Op basis van het aantal sporturen die zijn afgenomen in het jaar 2022 wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. Voor elk uur gebruik van één zaaldeel bedraagt de tegemoetkoming in de energiekosten € 2,00/uur. Een zaaldeel heeft de grootte van een gymzaal of 1/3 deel van een sporthal. Het resultaat van deze berekening wordt gedeeld door vier.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

U kunt vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het aantal in 2022 afgenomen uren per zaaldeel; 
 • een afschrift van een reserveringsbevestiging of factuur van de exploitant of beheerder van de sportaccommodatie, waaruit het aantal opgegeven uren blijkt. 

3. Overige maatschappelijke (sport)accommodaties

Het gaat hierbij om (sport)verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in Lingewaard een eigen accommodatie geheel in gebruik hebben of deels in gebruik geven of verhuren. En waarbij de energiekosten voor rekening zijn van deze (sport)vereniging of stichting. Uitgezonderd van deze subsidies zijn de exploitanten van de onder groep 2 genoemde sportaccommodaties. En ook organisaties die bibliotheken exploiteren, onderwijsorganisaties zijn of zorgorganisaties zijn. 

Hoe wordt de tegemoetkoming bepaald?

Bij deze groep wordt als tegemoetkoming een vast bedrag van € 1.500,- als subsidie verleend. 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

U kunt vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het adres waarvoor de vereniging of stichting de tegemoetkoming aanvraagt; 
 • een afschrift van een factuur of jaarafrekening van de energieleverancier, waaruit blijkt dat de vereniging of stichting voor deze accommodatie energiekosten betaald. 

Meer informatie

Wilt u de volledige 'Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten cultuur- en sportaccommodaties Lingewaard 2023' bekijken? Ga dan naar de website van ofiicielebekendmakingen.nl(externe link)

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte en Vastgoed. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar vastgoed@lingewaard.nl of te bellen naar 026-3260111.