Omschrijving

Een evenement is een "verrichting van vermaak" die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Een klein evenement, zoals een straatfeest of barbecue, hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. In bepaalde gevallen is vrijstelling mogelijk. Let op: als u -afhankelijk van de aard van de activiteiten die u organiseert- meerdere vergunningen en ontheffingen aanvraagt, worden voor elke vergunning of ontheffing leges geheven.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges

Hoe het werkt

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

U moet zich bij een evenement houden aan bepaalde regels, zoals:

 • maximaal aantal personen
 • vastgestelde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen voorwerpen hinderlijk plaatsen

Als aan u een vergunning wordt toegekend, wordt u hierover geïnformeerd in de vorm van voorschriften waar u zich aan moet houden.

Wat u moet doen

Als u voor het eerst een evenementenvergunning aanvraagt, doet u er verstandig aan om telefonisch contact op te nemen met afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving om uw plannen door te spreken. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen (026-3260111).

Na het doorspreken van uw plannen kunt u uw aanvraag online indienen. Als gebruiker dient u met DigiD of eHerkenning in te loggen.

 

Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren in. De gemeente heeft tijd nodig om te onderzoeken of uw aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving en deze af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties.

Let op! Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen, ook als u al jaren hetzelfde evenement organiseert en hiervoor een vergunning aanvraagt.

Belangrijk!

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Inlogcode DigiD / eHerkenning;
 • Gegevens over uw organisatie;
 • Telefoonnummers en gegevens van contactpersonen van uw organisatie;
 • Een gedetailleerde plattegrond op schaal;
 • Een overzicht van de verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden in verband met het evenement;
 • Een programma en/of draaiboek van het evenement;
 • Als gekampeerd wordt, een gedetailleerde plattegrond van het kampeerterrein;
 • Als er een tent wordt geplaatst waarin meer dan 50 personen gelijktijdig verblijven, een gedetailleerde plattegrond van deze tent;
 • Als u tevens een ontheffing aanvraagt voor het schenken van alcoholhoudende drank: personalia van de leidinggevenden die tijdens het schenken van alcoholhoudende dranken ter plaatse aanwezig zullen zijn.
 • Als u tijdens het evenement een kansspel organiseert:
  • Een kopie van de statuten van uw organisatie;
  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden;
  • Bij een loterij: gegevens over het aantal deelnemingsbewijzen, prijs per deelnemingsbewijs, doel van de netto-opbrengst, gegevens over de prijsbepaling en een begroting (een overzicht van de inkomsten en uitgaven die gemoeid zijn met de organisatie van de loterij).
 • Als u gemeentelijke materialen aanvraagt in verband met uw evenement:
  • een overzicht en aantallen van de benodigde materialen (dranghekken, vuilnisbakken, et cetera);

Als u om verkeersmaatregelen verzoekt, een overzicht van de verkeersmaatregelen en een bijbehorende plattegrond waarop de maatregelen duidelijk aangegeven staan.

Aanvullende informatie

Voor bepaalde activiteiten op uw evenement moet u ook andere ontheffingen of vergunningen hebben. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank,  kamperen of het stoken van vuur. Bij het plaatsen van een grote tent kan een gebruiksvergunning noodzakelijk zijn. Het kan dus zijn -afhankelijk van de aard van de activiteiten die u organiseert- dat u meerdere vergunningen en/of ontheffingen ontvangt.

 

 

Heeft u gevonden wat u zocht?