Omdat het verboden is geluidshinder te veroorzaken voor omwonenden en omgeving dient u een vergunning aan te vragen, wanneer u in een horecabedrijf geluidsapparatuur wilt gebruiken. Aan deze vergunning worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Meenemen

Verklaring over:

  1. Plaats waar apparatuur wordt gebruikt.
  2. Soort van apparatuur.
  3. Reden.
  4. Tijdstip(pen) waarop de apparatuur wordt gebruikt.