Wilt u voor werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van openbare ruimte, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, hekwerk of bouwmaterialen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. 

Voor het gebruik van gemeentelijk groen (bijvoorbeeld voor een tijdelijke doorgang over gras of door een park) heeft u altijd een vergunning nodig.

Wanneer is geen vergunning nodig?

U hebt geen vergunning nodig als:

  • u maximaal 1 object plaatst
  • op een stuk verharde gemeentegrond
  • voor maximaal 1 week
  • het object maximaal 6 meter lang, 2,50 meter breed en 2,40 meter hoog is.

In alle overige gevallen heeft u wel een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u online aanvragen.

Houd altijd rekening met het volgende:

  • Als u schade veroorzaakt aan de gemeentegrond kan de gemeente deze schade op u verhalen. Het is daarom goed om de situatie op foto vast te leggen voordat u de grond gaat gebruiken.
  • Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Wat moet u doen?

U vraagt de gemeente toestemming om de grond te gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

DigiD linkAanvragen toestemming

eHerkenning linkAanvragen toestemming

Kosten

Voor het behandelen van een aanvraag worden kosten in rekening gebracht als de periode van dat gebruik langer duurt dan één week