Inwoners van Lingewaard met een woning grenzend aan de stoep mogen een zogenaamd geveltuintje aanleggen. Een geveltuintje is een smalle tuin langs de voor- of zijgevel van de woning (aan de straatkant) van ongeveer een stoeptegel diep. Een geveltuintje zorgt ervoor dat het regenwater makkelijker kan wegzakken in de grond. Planten en struiken in geveltuintjes geven bovendien leefruimte aan insecten en andere dieren en zorgen voor een groenere straat.

Regels en voorwaarden

Het college stelde regels en voorwaarden vast om knelpunten te voorkomen en duidelijkheid te geven over de aanleg van een geveltuintje. Zo moet er na aanleg van het geveltuintje minimaal anderhalve meter van het trottoir overblijven, mag het tuintje niet breder zijn dan 45 cm en dieper dan 30 cm en is de eigenaar van de aangrenzende woning verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij woningen in winkelgebieden zijn geveltuintjes niet toegestaan. Wat precies wel en niet mag, kunt u bekijken in het document met de regels en voorwaarden

Wens voor geveltuintjes

Door het toestaan van geveltuintjes zorgen we ervoor dat er nog meer natuur komt in Lingewaard. En dat inwoners in de toekomst minder last hebben van het veranderende klimaat. Ook dragen geveltuinen bij aan een groenere straat. Het is al langer een wens om de regels te versoepelen en met simpele uitgangspunten geveltuintjes toe te staan in Lingewaard.

Aanmelden geveltuintje en contact

Wij willen graag weten waar u uw geveltuintje aanlegt. U kunt uw geveltuintje aanmelden door een e-mail te sturen naar Jasper Wiersema via j.wiersema@lingewaard.nl. Heeft u andere vragen over een geveltuintje neem dan contact met ons op via het algemene contactformulier