Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade(externe link) en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.

Hoe het werkt

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

Wat u moet doen

U doet de melding bij het Kadaster.

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied, dan geldt een andere procedure(externe link).

Hoe lang het duurt

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

Aanvullende informatie

Als u nog niet weet wanneer u gaat graven en u heeft wat langere voorbereidingstijd nodig, doe dan een Oriëntatieverzoek(externe link). Let wel: met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u dan alsnog een graafmelding doen. Het is dus aan te raden om een graafmelding te doen, binnen 20 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.