Hemelwaterriool in de straat

We staan er meestal niet bij stil. Al het vuile water van de badkamer, keuken en wc verdwijnt in de riolering. En ook het meeste hemelwater (regen, sneeuw) loopt in de riolering. Maar weet u wat er daarna mee gebeurt?

Er zijn 2 soorten riolering

Het ene soort noemen we gemengde riolering, het andere is een gescheiden riolering. Bij gemengde riolering gaat het vieze water en het hemelwater door dezelfde buis. Dit water gaat allemaal naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij een gescheiden stelsel gaat het vieze water in de ene buis en het schone hemelwater in een andere buis.

Waarom een apart riool voor regenwater?

Regenwater is schoon water. En dat kan de natuur goed gebruiken. Wanneer het op straat valt, stroomt het via de regenputten naar het hemelwaterriool. Dankzij dit aparte riool stroomt het vervolgens rechtstreeks de natuur in. Het water komt in een (droge) vijver of een sloot terecht. Daarom willen we het hemelwaterriool schoonhouden.

Deurhanger voor bewoners met gescheiden riool

Deze zomer krijgen alle bewoners in Lingewaard die lozen op een gescheiden stelsel een brief in de bus. Bij die brief zit een deurhanger. In de brief en deurhanger leggen we uit wat een gescheiden rioolstelsel is. En wat dit betekent voor u als bewoner.

Help het hemelwaterriool schoon te houden!

Het is belangrijk dat het water in het hemelwaterriool zo schoon mogelijk blijft. U helpt vooral door dingen niet te doen. Hieronder leggen we dit uit.

 • Auto niet op straat wassen
  We hebben liever niet dat u de auto wast op straat. Als u uw auto wast bij huis of op straat, dan komt het vieze water namelijk in de bodem terecht. Het is daarom beter om uw auto te wassen bij een autowasplaats. Hier wordt het water gerecycled.  Als u uw auto toch bij huis wast, gebruik dan een biologisch afbreekbaar product.
 • Gebruik geen chemische (vaak giftige) middelen rondom het huis en in de tuin
  Ook het regenwater dat op uw oprit valt, stroomt naar de straat en komt in de bodem. Als u last heeft van onkruid, dan kunt u dit het best met de hand weghalen. Als u toch bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken, kies dan voor milieuvriendelijke middelen. Chemische middelen zijn niet afbreekbaar en zijn schadelijk voor planten en dieren.  
 • Rioolput niet als afvalbak gebruiken
  Gooi geen vuil water of afval op straat, in de goot of in de straatkolk. Al het water, maar ook alle verontreinigingen van de straat komen in de bodem terecht. Gooi dus geen olie, verf(resten), afgewerkt frituurvet of ander afval in de straatkolken. Maar breng deze naar de inzamelpunten. Meer informatie hierover vindt u op  onze pagina over afval.
  Ook hondenpoep vervuilt de grond en het grondwater. Het hoort in een afvalbak en niet in de goot. Neem daarom een zakje mee en ruim de hondenpoep op. 

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om slimmer om te gaan met hemelwater? U kunt uw tuin vergroenen of een regenton neerzetten. Kijk op de website voor tips