Cliëntondersteuners geven informatie en advies over maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen.

Hoe het werkt

Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.
Ook kunnen ze u helpen uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Zo kunt u samen een oplossing bedenken die het beste bij uw situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw probleem op te lossen. En misschien kunnen mensen in uw omgeving iets doen, zoals een goede kennis, familielid of vriend(in).

Kan een cliëntondersteuner mee naar het gesprek met de gemeente?

Ja, dat kan. Als u zelf niemand weet die u kan ondersteunen, maar wel behoefte heeft aan een steuntje in de rug, dan kunt een cliëntondersteuner vragen om met u mee te gaan naar dit gesprek. Deze cliëntondersteuner kan u ook bijstaan tijdens het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ met de Wmo consulent bij u thuis.

Wat u moet doen

Er zijn meerdere organisaties in Lingewaard die cliëntondersteuning bieden. U hoeft niets te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. U kunt zelf contact opnemen met één van onderstaande organisaties.

Rijnstad Algemeen maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Rijnstad bieden cliëntondersteuning aan jongeren en volwassenen.

www.rijnstad.nl
(026) 31 27 700

MEE Gelderse Poort

MEE biedt cliëntondersteuning aan jongeren en volwassenen met een beperking. 

www.meegeldersepoort.nl    
(088) 63 30 000
 

Stichting Welzijn Lingewaard SWL

De medewerkers en getrainde vrijwilligers staan iedereen te woord om samen een eventuele hulpvraag te formuleren. 

www.swlingewaard.nl
(088) 25 52 555

Hoe lang het duurt

Cliëntondersteuning is vooral bedoeld om samen met u de hulpvraag goed in beeld te krijgen. Als u voor langere tijd ondersteuning nodig heeft, kan de cliëntondersteuner u helpen bij het aanvragen daarvan.