Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe kan ik iemand anders machtigen?

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen: 

  • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht) 
  • via uw stempas (onderhandse volmacht). 

U kunt ook een formulier downloaden. Dat formulier kunt u versturen naar:

Gemeente Lingewaard
Afdeling Burgerzaken
Antwoordnummer 26
6660 VV Bemmel

Schriftelijke volmacht (online of via een formulier)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. U kunt iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. U vraagt een schriftelijk volmacht aan door beiden in te loggen met uw DigiD. 

DigiD linkAanvragen schriftelijke volmacht

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als we het volmachtbewijs hebben goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. 

Onderhandse volmacht (via uw stempas)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen.

  • U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Let op: voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.