Ondernemers op bedrijventerrein Pannenhuis staan voor een belangrijk keuzemoment. Zij kunnen stemmen over het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor hun bedrijventerrein.

Verordening

Voor het invoeren van deze BIZ heeft de gemeenteraad in december een verordening opgesteld. Dat gebeurde op verzoek van Stichting BIZ Pannenhuis (SBP). Voorwaarde is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen in het gebied.

Eigenaren en gebruikers mogen stemmen

Om het draagvlak te bepalen, organiseert de gemeente Lingewaard een stemming. Deze vindt plaats van woensdag 22 maart tot en met woensdag 19 april. Eigenaren en gebruikers, gevestigd op bedrijventerrein Pannenhuis, kunnen dan stemmen. Zij ontvangen bij de aftrap van de draagvlakmeting op 22 maart bij Koeltrans Angeren (Logistiekweg 4 te Bemmel) een stembiljet en een retourenveloppe. 

Lees verder voor meer informatie