Omschrijving

De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Wilt u gegevens die wij van u hebben inzien, laten aanpassen of verwijderen? Dan kunt u online een verzoek indienen. U dient daarbij aangeven wat de reden is van het verzoek.

Als u een verzoek heeft ingediend, ontvangt u binnen een maand een reactie.

Wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Lingewaard? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail functionarisgegevensbescherming@lingewaard.nl of telefonisch (026) 32 60 111.