Klachten

Er zijn gedurende het jaar heel veel contacten tussen burgers of bedrijven en de gemeente. Dat gaat niet altijd even goed en dan is er de mogelijkheid om over de handelingen of gedragingen van bestuurders of ambtenaren een klacht in te dienen. Het gaat dan dus niet over de inhoud, dus dat je niet hebt gekregen wat je hebt aangevraagd, want dan kun je een bezwaar indienen. Het gaat meer over de wijze waarop je bent behandeld. Deze klachten worden in behandeling genomen door de leidinggevenden. Als zij deze niet kunnen oplossen dan kan de klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtadviescommissie, die het college adviseert over de afhandeling van de klachten. Eventueel kunnen klagers daarna nog naar De Nationale Ombudsman. In een jaarverslag doet de commissie elk jaar verslag van onder andere het aantal ingekomen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.

Bezwaarschriften

Het college of de burgemeester, of ambtenaren namens deze bestuursorganen, nemen elk jaar heel veel besluiten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over uitkering, verkeersmaatregelen, subsidies en omgevingsvergunningen. Burgers of bedrijven die bij deze besluiten betrokken zijn, zogenaamde belanghebbenden, kunnen een bezwaarschrift indienen als ze het met het besluit niet eens zijn. Als zo’n bezwaarschrift binnenkomt dan wordt voorgelegd aan de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften die het college of de burgemeester adviseert over de afhandeling van de bezwaarschriften. In een jaarverslag doet de commissie elk jaar verslag van onder andere het aantal ingekomen bezwaren, de wijze waarop hierover is geadviseerd, de doorlooptijden en ook nog de besluiten die op de bezwaren zijn genomen.