Alle jeugdigen moeten op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Ouders hebben daar natuurlijk de belangrijkste bijdrage in. Maar soms is extra zorg, ondersteuning of bescherming nodig. Bijvoorbeeld hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Maar ook kan er specialistische hulp nodig zijn, zoals geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (de Jeugd-GGZ), begeleiding van jongeren met (licht) verstandelijke beperkingen of (gesloten) jeugdhulp in het kader van ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.

Om voor zorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij de jeugdconsulenten van de gemeente Lingewaard. Samen met u kijken zij wat in uw situatie nodig is. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, worden afspraken gemaakt wie coördineert.

Wat u moet doen

  • heeft u vragen of wilt u ondersteuning dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de gemeente via telefoonnummer (026) 326 01 11.
  • Bij de medewerker kunt u een melding maken van uw probleem.
  • Wij denken mee over oplossingen in uw eigen omgeving.
  • Zo nodig volgt een afspraak voor een gesprek.

De medewerker is op de hoogte van alle mogelijkheden van de hulpinstanties in uw omgeving. Zij bieden u een luisterend oor en denken graag met u mee. Samen met u zoeken zij naar een passende oplossing.