Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Wat is het?

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het omgevingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als u kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

De gemeente Lingewaard handelt aanvragen voor graafwerkzaamheden af met het systeem MOOR.

Aanvullende informatie

Vergunning voor 1 januari 2024 aangevraagd?

Heeft u uw vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 gedaan? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag nog volgens de oude procedures en via het oude Omgevingsloket behandeld wordt. Eventuele aanvullende stukken moeten dan ook via het oude Omgevingsloket worden aangeleverd.