Voor kleine evenementen volstaat een melding. Het betreft een klein evenement als het aan onderstaande regels voldoet. Wanneer het evenement niet aan onderstaande regels voldoet dient u een  evenementenvergunning aan te vragen.

Hoe het werkt

Wanneer uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, hoeft u alleen een melding te doen: 

 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen tegelijkertijd; 
 • het evenement duurt maximaal twee aaneengesloten dagen binnen de volgende tijden op:
  • maandag tot en met donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur; 
  • vrijdag en zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur; 
  • zondag, Hemelvaartsdag en eerste Kerstdag tussen 10.00 en 23.00 uur; 
 • er wordt geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden; 
 • het evenement vormt geen belemmering voor de bereikbaarheid door de hulpdiensten; 
 • er worden slechts wegen afgesloten die door het college zijn aangewezen. 

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Wat u moet doen

U kunt uw melding online indienen via DigiD of eHerkenning.

DigiD linkMelding indienen

eHerkenning linkMelding indienen

De aanvraag van een meldingsplichtig evenement zoals een straatfeest of barbecue dient minimaal 10 werkdagen voor het evenement bij de gemeente binnen te zijn.

Let op! Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen, ook als u al jaren hetzelfde evenement organiseert en hiervoor eerder een melding hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat - ondanks dat het evenement meldingsplichtig is - er andere vergunningen of ontheffingen zijn vereist. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol, kamperen. In de webapplicatie waarmee u de aanvraag indient, worden hierover enkele vragen gesteld. Neem bij twijfel of vragen contact op met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving via (026) 32 60 111.