Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een schadevergoeding aanvragen bij de gemeente. Sinds de invoering van de Omgevingswet, noemen we planschade ook wel nadeelcompensatie.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag om planschade of nadeelcompensatie kost € 300-. Wij behandelen uw aanvraag pas als dit bedrag is betaald. Als de planschade of nadeelcompensatie aan u wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug. Als blijkt dat u geen recht heeft op een schadevergoeding, dan krijgt u het drempelbedrag niet terug.

Hoe werkt het?

Planschade of nadeelcompensatie kan bijvoorbeeld op de volgende manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Planschade/nadeelcompensatie

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding zijn twee zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een schadevergoeding gekregen.

U krijgt een schadevergoeding als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak.
 • inkomensderving.

Wat moet u doen?

U kunt uw vraag voor een schadevergoeding online indienen met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkAanvraag indienen DigiD

eHerkenning linkAanvraag indienen eHerkenning

In het formulier wordt onder andere gevraagd om de volgende gegevens:

 • de oorzaak van de schade.
 • een omschrijving van de schade.
 • door welk plan, besluit of handeling de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning).
 • de hoogte van de schade.
 • hoeveel schadevergoeding u wilt.

Let op! U moet de schadevergoeding aanvragen binnen vijf jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.