Indien de belastingplicht in de loop van het jaar wijzigt of eindigt, bestaat er mogelijk automatisch recht op ontheffing/vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Redenen voor ontheffing/vermindering van de aanslag zijn onder andere:

Redenen voor ontheffing belastingaanslag
RedenGevolg

verhuizing naar een andere gemeente

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

verhuizing naar het buitenland

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

verhuizing naar een woning binnen de gemeente Lingewaard waar een ander persoon als belastingplichtige gebruiker staat geregistreerd

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

wijziging van een meerpersoonshuishouden in een éénpersoonshuishouden bij huishoudens die gebruikmaken van een verzamelcontainer

tijdsevenredige vermindering van afvalstoffenheffing

overlijden van de belastingplichtige

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

Let op: indien er op het adres een persoon woonachtig blijft, wordt deze vanaf het moment van overlijden automatisch belastingplichtige gebruiker. Bij een volgende aanslagronde ontvangt hij/zij dan een op zijn/haar naam gestelde aanslag waarbij het verschuldigde bedrag gelijk zal zijn aan het verminderingsbedrag van de overleden belastingplichtige.

verhuizing naar een verzorgingstehuis

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

Let op: indien er op het adres een persoon woonachtig blijft, wordt deze vanaf het moment van verhuizing automatisch belastingplichtige gebruiker. Bij een volgende aanslagronde ontvangt hij/zij dan een op zijn/haar naam gestelde aanslag waarbij het verschuldigde bedrag gelijk zal zijn aan het verminderingsbedrag van de naar het verzorgingstehuis verhuisde belastingplichtige.

Bepalend voor het moment van de beëindiging/wijziging van de belastingplicht is de verhuisdatum/overlijdensdatum zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP).

Geef een verhuizing daarom tijdig door aan de gemeente.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.