Indien de belastingplicht in de loop van het jaar wijzigt of eindigt, bestaat er mogelijk automatisch recht op ontheffing/vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Redenen voor ontheffing/vermindering van de aanslag zijn onder andere: 

RedenGevolg
verhuizing naar een andere gemeentetijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing
verhuizing naar het buitenlandtijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing
verhuizing naar een woning binnen de gemeente Lingewaard waar een ander persoon als belastingplichtige gebruiker staat geregistreerdtijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing
wijziging van een meerpersoonshuishouden in een éénpersoonshuishouden bij huishoudens die gebruikmaken van een verzamelcontainertijdsevenredige vermindering van afvalstoffenheffing
overlijden van de belastingplichtigetijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing
verhuizing naar een verzorgingstehuis

tijdsevenredige vermindering van rioolheffing en afvalstoffenheffing

Let op: indien er op het adres een persoon woonachtig blijft, wordt deze vanaf het moment van verhuizing automatisch belastingplichtige gebruiker. Bij een volgende aanslagronde ontvangt hij/zij dan een op zijn/haar naam gestelde aanslag waarbij het verschuldigde bedrag gelijk zal zijn aan het verminderingsbedrag van de naar het verzorgingstehuis verhuisde belastingplichtige.

Bepalend voor het moment van de beëindiging/wijziging van de belastingplicht is de verhuisdatum/overlijdensdatum zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP).

Geef een verhuizing daarom tijdig door aan de gemeente.