Omschrijving

Een geslotenverklaring betekent dat het - tussen bepaalde tijden - verboden is om het gebied in te rijden met een voertuig. Het is bedoeld om een gebied leefbaar, aantrekkelijk of verkeersveilig te houden.

Wilt u het gesloten gebied toch inrijden, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard.

Kosten

Het in behandeling laten nemen van uw aanvraag kost geld. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een factuur. De kosten voor aanvraag van een parkeerontheffing vindt u in de legesverordening.

Hoe het werkt

Op basis van het beleid wordt gekeken of u recht heeft op een ontheffing tot de geslotenverklaring. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.