In gemeente Lingewaard hebben we vijf trouwambtenaren. 

Bij het online melden van uw huwelijk kunt u uw voorkeur voor een trouwambtenaar aangeven. Dit geeft geen garantie, maar als de trouwambtenaar van uw keuze beschikbaar is, zal die graag uw huwelijk voltrekken. Ongeveer 3 weken voor de trouwdatum belt de trouwambtenaar om uw wensen te bespreken.

Bij gratis trouwen en flitshuwelijk is geen ambtenaar-keuze mogelijk. Er is dan ook geen voorgesprek.

Wilt u getrouwd worden door iemand anders? Een trouwambtenaar van een andere gemeente of een familielid, vriend of bekende? Het is mogelijk om iemand voor één dag te benoemen als trouwambtenaar van Lingewaard en te laten beëdigen bij de Rechtbank. Wij brengen hiervoor meerkosten in rekening. U doet de aanvraag voor een eigen trouwambtenaar uiterlijk 3 maanden voor uw trouwdatum.

de trouwambtenaren van Lingewaard