Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in de Kieswet.

Voor landelijk partijen werkt de registratie door naar provincie en gemeente. Een partij die voor het eerst meedoet, heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig, moet de naam uiterlijk 20 december registreren én moet uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom betalen. Op de dag van kandidaatstelling 31 januari 2022, leveren alle politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau. Wilt u een nieuwe partij oprichten of heeft u vragen? Kijk op www.lingewaardkiest.nl/oprichtenpartij voor meer informatie.