Door de oorlog hebben veel Oekraïners hulp nodig. Nog steeds komen er vluchtelingen naar ons land toe. Zij zoeken een plek waar ze langere tijd kunnen blijven. In Lingewaard bieden we hen een tijdelijk thuis.

Update 7 juni 2023: verslag en presentatie van inloopavond 30 mei toegevoegd

Opvang door heel Lingewaard

Het Rijk vraagt ons als gemeente Lingewaard om 234 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Op een plek waar ze langere tijd kunnen wonen. We willen de vluchtelingen zoveel mogelijk spreiden in de hele gemeente. We vangen al Oekraïense vluchtelingen op in Huissen, Bemmel en Gendt. Sinds juni worden er ook Oekraïners opgevangen in Doornenburg.  
 

Opvang in Doornenburg

Aan de Duisterestraat 30 boden we al eerder woonruimte aan verschillende jongeren. Het gebouw heeft veel ruimte. Het pand is in de eerste helft van 2023 verbouwd. Er zijn kamers gerealiseerd en gemeenschappelijke ruimten ingericht. Het is een echt thuis geworden, waar mensen na een moeilijke periode rust en ruimte kunnen vinden. De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn eind juni gearriveerd.

Aanspreekpunt omwonenden

De gemeente zorgt onder andere samen met Stichting Welzijn Lingewaard en Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van de vluchtelingen. Zo zorgen we ervoor dat de vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen. Door het regelen van onderwijs, bieden van taallessen of het begeleiden naar werk. Een locatiemanager houdt contact met de vluchtelingen. Voor de locatie Duisterestraat is dat Romy Willems-Peters (r.willems@lingewaard.nl,) Zij is ook de contactpersoon voor omwonenden.

Aanvragen vergunning

Het gebruik van het pand voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Om dit gebruik mogelijk te maken, moeten wij een omgevingsvergunning bouw aanvragen. Normaal mag een gebouw pas in gebruik worden genomen nadat vergunning is gegeven. Maar uit eerdere uitspraken van de rechter weten we dat we bij vluchtelingen uit een oorlog de vergunning ook achteraf mag worden verleend. Hier kiezen wij nu ook voor in Doornenburg. We vragen de omgevingsvergunning aan voor 5 jaar.