Overlijden, aangifte

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Aangifte door uitvaartondernemers

Uitvaartondernemers kunnen de aangifte online doen. U heeft daarvoor eHerkenning nodig. Om de aangifte online te kunnen doen moet u zich eenmalig aanmelden via aangifteoverlijden@lingewaard.nl.

Maakt u gebruik van eHerkenning en bent u aangemeld bij de gemeente als 'online aangever'? Dan kunt u het overlijden volledig online aangeven.

eHerkenningAangeven overlijden

U kunt ook de aangifte/gegevens e-mailen naar aangifteoverlijden@lingewaard.nl en vervolgens langskomen aan de balie.

Als nabestaande zelf aangifte doen

U kunt als nabestaande zelf aangifte doen van overlijden. Daarvoor moet u persoonlijk langs komen op het gemeentehuis en het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • een verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Kosten

€16,60

Wat u moet doen

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

Aanvullende informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Handige informatie over wat te doen bij overlijden in het buitenland: http://uitvaartverzekeringwijzer.net/info/overlijden-het-buitenland-2/.

Ook leest u meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op 'Uitvaartverzekeringen.net'.