Gaat u bouwen, verbouwen, iets aanleggen of kappen? Of heeft u andere plannen die van invloed zijn op de omgeving? Overleg dan op tijd met de mensen die ermee te maken krijgen. Dit noemen we participatie.

Onder de Omgevingswet (per 1 januari 2024 ingegaan) heeft participatie een grotere rol gekregen wanneer u een vergunning aanvraagt. Ook bent u als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor participatie.

Wat is participatie? 

Bij participatie kunnen personen of organisaties al vroeg in het proces meepraten of -denken over een initiatief, plan of activiteit. Dit kunnen direct betrokkenen zijn. Of personen en organisaties voor wie het initiatief, plan of activiteit gevolgen heeft. Zoals omwonenden, wijkplatforms, ondernemers of vervoerders. Wanneer u voldoende gebruik maakt van participatie heeft u meer kans op draagvlak voor uw initiatief vanuit uw omgeving.

Tools voor het participatieproces

We ontwikkelden een aantal tools die helpen bij het participatieproces, bijvoorbeeld een toetsingskader voor participatie. Het toetsingskader gebruiken we om te beoordelen of er participatie heeft plaatsgevonden, en of deze voldoende is. Met dit document weet u dus wat wij als gemeente van u verwachten op het gebied van participatie. We ontwikkelden ook een sjabloon voor een participatieverslag. Dit document gebruikt u om aan te tonen wat u aan participatie heeft gedaan. U kunt dit verslag meesturen bij het aanvragen van uw omgevingsvergunning.

Documenten

Heeft u, bijvoorbeeld vanwege een beperking, moeite om deze documenten te lezen? Neem dan contact met ons op, dan zorgen we voor een alternatief.

Wanneer is participatie verplicht?

De gemeente moet aan participatie doen als ze nieuwe plannen maken voor de omgeving. Dat staat in de Omgevingswet. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • omgevingsvisies,
  • omgevingsplannen
  • omgevingsprogramma
  • projectbesluiten en
  • omgevingsverordeningen

Wanneer u zelf een initiatief start, kan het ook zijn dat u verplicht bent om aan participatie te doen. De gemeenteraad van Lingewaard heeft hiervoor een lijst opgesteld.

Bekijk wanneer participatie verplicht is

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over participatie of misschien zelf goede ideeën over participatie? Of wilt u een initiatief starten? Neem dan gerust contact met ons op via (026) 32 60 111.