Tien politieke partijen maken deel uit van de gemeenteraad.

Onderstaand enige informatie over drie onderwerpen die de politieke partijen betreffen:

  • allereerst, op alfabetische volgorde, een overzicht van de politieke partijen in Lingewaard. Zij maken sinds de laatste verkiezingen op 21 maart 2018 deel uit van de gemeenteraad. Hierbij staan de links naar hun websites en de links naar de verkiezingsprogramma’s van de huidige raadsperiode 2018 - 2022;
  • vervolgens de overzichten met betrekking tot de besteding van de fractievergoedingen door de politieke partijen vanaf 2013;
  • tenslotte de wetenswaardigheden uit de raadsperioden vanaf 2010.

Fractievergoedingen

Jaarlijks ontvangen de raadsfracties een fractievergoeding om hun raadswerk goed te kunnen uitvoeren. De regeling daarvan is opgenomen in de Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoedingen 2006. Over de besteding van deze vergoeding wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

De openbare totaaloverzichten van de ingediende verantwoordingen staan hieronder:

Voor een algemene toelichting op deze overzichten kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: raadsgriffie@lingewaard.nl 

Wetenswaardigheden raadsperiode

Per raadsperiode worden de ontwikkelingen binnen de gemeenteraad bijgehouden. Via onderstaande links kunt u de wetenswaardigheden van de betreffende raadsperiode bekijken: