Het is verboden gedrukt of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de openbare weg. Onder voorwaarden, die mede afhankelijk zijn van de aard en het doel van de gewenste verspreiding kan de gemeente u ontheffing van dit verbod verlenen. De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde (geen opruiend karakter van teksten) en zedigheid. Tevens worden afspraken gemaakt over het opruimen van mogelijke vervuiling van de openbare weg als gevolg van de verspreiding.

Nodig voor de aanvraag

Verklaring over:

  1. De reden.
  2. Aard van reclamemateriaal.
  3. Datum.
  4. Tijdstip.
  5. Plaats.