Het toegankelijkheidsonderzoek naar http://www.lingewaard.nl is afgerond op 23 april 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).