Omschrijving

 • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als uw riool verstopt is dan moet u of de gecontracteerde ontstoppingsdienst, die de gemeente voorschrijft, de verstopping oplossen.

 • Als de oorzaak in het gemeentelijk deel van de riolering zit, dan zorgt de gemeente Lingewaard er voor dat de gecontracteerde ontstoppingsdienst het probleem opgelost.
 • Als de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.
 • In geval van een huurwoning, neem contact op met de verhuurder/woningbouwvereniging.

Gecontracteerde ontstoppingsdiensten

De gemeente Lingewaard heeft met twee ontstoppingsdiensten een rioolontstopping-contract afgesloten. Iedere ontstoppingsdienst heeft een eigen gebied toegewezen gekregen, maar mogen ook in elkaars gebied riool ontstoppingswerkzaamheden verrichten. Deze bedrijven zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken met de gemeente Lingewaard.

 • Gebied boven de Linge (kernen Huissen, Angeren en bedrijventerreinen Pannenhuis, Agropark, Bergerden/Next Garden en aangrenzende buitengebied is toegewezen aan het bedrijf Van Dalen infra & milieu B.V. uit Huissen, ontstoppingsdienst 06 51 51 86 82 , 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Gebied onder de Linge, kernen Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Ressen, bedrijventerrein Gendt-Bemmel en aangrenzend buitengebied is toegewezen aan het bedrijf B.O.D. Totaal installateur B.V. uit Bemmel, ontstoppingsdienst, 0481-46 44 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kosten

Wanneer de verstopping in het gemeentelijke deel van de riolering zit, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer blijkt dat de verstopping in uw eigen deel van de riolering zit, worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Wat u moet doen

Wat moet u zelf doen?

Onderzoek altijd eerst waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de perceeleigenaar de erfscheidingsput/ontstoppingsput vrij maken en opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u, mits deze voorhanden is, opvragen bij de gemeente.

Wanneer er géén water in de erfscheidingsput staat, dan is de riolering op eigen terrein verstopt. U moet het probleem zelf (laten) oplossen.

Het opgraven van de erfscheidingsput/ontstoppingsput is altijd voor eigen rekening, of u deze werkzaamheden zelf verricht of dit door een partij laat uitvoeren. De gemeente Lingewaard geeft nooit opdracht aan een partij om deze put op te graven, mits op voorhand al bekend is dat de erfscheidingsput/ontstoppingsput op openbare grond ligt.

Staat er water in de erfscheidingsput, dan mag u aannemen dat de verstopping zich in het gemeentelijke deel bevindt. Voorwaarde is wel dat de erfscheidingsput is vrij gegraven. Mocht blijken dat u de veroorzaker bent van een verstopping in het gemeentelijke deel van de riolering, dan worden de kosten van het ontstoppen bij u in rekening gebracht.

Waar zit de erfscheidingsput?

Iedere woning is voorzien van een eigen riool erfscheidingsput/ontstoppingsput.

 • De plaats van de erfscheidingsput zit meestal tegen de erfgrens (de grens tussen uw grond en die van de gemeente) van uw perceel. Als de gevel van uw huis direct aan de straat/stoep ligt en er geen naastliggende vrije ruimte aanwezig is, dan ligt het putje onder het trottoir (neem dan contact op de gemeente Lingewaard of de gecontracteerde ontstoppingsdienst.). U mag in geen geval in gemeentegrond, zoals in het trottoir graven. In dit specifieke geval graaft de gecontracteerde ontstoppingsdienst de ontstoppingsput open.
 • Het putje zit onder de grond, vaak 0,7 tot 1,30 meter diep.
 • De ligging van de erfscheidingsput kan op de bouwtekening van uw woning staan.

Wanneer u niet in bezit bent van deze tekening dan kunt u, mits voorhanden, tijdens kantoortijden een kopie opvragen bij gemeente Lingewaard. Deze tekening kan u in de veel gevallen vertellen waar de erfscheidingsput zich bevindt.

Aanvullende informatie

  Overlast tijdens hoog water seizoen

  Tijdens hoge rivierwaterstanden, in combinatie met langdurige neerslag, kan er tijdelijk overlast voorkomen in het hoofdriool. Doordat het waterpeil in alle watergangen en sloten hoog komt te staan, kan er sprake zijn van terugloop van schoon water over de nood overstort van het hoofdriool. Het rioolstelsel stroomt hierdoor vol. Het gevolg hiervan is dat de aangesloten huizen lichte hinder ondervinden bij het doorspoelen van de aangesloten lozingstoestellen. Dit duurt soms enkele dagen.

  Informeer ten alle tijden de gemeente Lingewaard. Er is dan geen sprake van een verstopping, maar teveel tegendruk. De gecontracteerde ontstoppingsdiensten zijn hiervan op de hoogte. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering.

  Niet contracteerde ontstoppingsdiensten

  Op internet staan verschillende ontstoppingsdiensten die ontstoppen in Lingewaard. De gemeente Lingewaard heeft alleen met bovenstaande bedrijven een contract afgesloten en afspraken gemaakt. Declaraties of rekeningen van andere ontstoppingsbedrijven die achteraf door u bij de gemeente worden ingediend, worden niet gehonoreerd. Ook niet als het desbetreffende ontstoppingsbedrijf aangeeft dat het gemeentelijke deel van de riolering verstopt was. De gecontracteerde ontstoppingsbedrijven zijn 24/7 bereikbaar en zijn op hoogte van de gemaakte afspraken met de gemeente Lingewaard.

  Wortelgroei

  Helaas komt het voor dat bomen en struiken in de erfscheidingsput/ontstoppingsput groeien. De perceeleigenaar moet deze wortelgroei voorkomen en zelf deze wortels verwijderen. Ongeacht of wortelgroei veroorzaakt wordt door bomen die in de openbare ruimte of op particuliere grond staan. De perceeleigenaar is wettelijk bevoegd om doorgeschoten wortels op eigen terrein te kappen om zo eventuele schade aan eigendom(men) te voorkomen. Daarom is het altijd van belang dat u zelf de erfscheidingsput/ontstoppingsput op graaft, dit om discussie te voorkomen.