Situatieschets

In de meeste kernen hebben we speelplekken, enkele hondenuitlaatplekken en soms een jeu de boules baan.

Schijnveiligheid

De speelplekken en jeu de boules banen in de wijken of aan de buitenzijde van de wijken, worden voornamelijk overdag gebruikt. In de avond en nacht is er vaak weinig sociale controle. Als we op deze locaties dan openbare verlichting plaatsen, kan dit wel het gevoel geven dat het veilig is om dan nog te gaan spelen, maar in feite geeft het licht schijnveiligheid. Want er is geen hulp van omstanders of aanwonenden als er wat gebeurt. Bovendien kan dit licht juist slechte mensen aantrekken in de donkere uren. Ook op hondenuitlaatplekken is vaak geen of heel weinig sociale controle. 

Speelveld in Bemmel. Niet verlicht want licht geeft geen veiligheid.

Zo doen we het voortaan

  • We verlichten we speelplekken, jeu de boules banen en hondenuitlaatplekken niet. Net als de afgelopen jaren.
  • Op die plekken waar nu wel nog verlichting staat gaan we de verlichting in principe verwijderen. Maar wel in overleg met gebruikers en aanwonenden.