Situatieschets

We hebben veel agrariërs in onze gemeente en dus veel stallen en kassen. Sommige van deze stallen of kassen liggen in het open gebied en dan is het licht van verre zichtbaar. 
Er komen ook steeds meer open stallen, net als in de andere gemeenten. Door deze open stallen neemt de kans op lichthinder en lichtvervuiling toe. Maar ook als een stal of kas niet in een open gebied ligt, maar tegen een bos of natuurgebied aan, kan er lichthinder ontstaan. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de flora en fauna.

Flora en Fauna

We zijn zuinig op de flora en fauna, maar willen wel ruimte bieden voor economische ontwikkelingen. Daar is de open stal een goed voorbeeld van.

Angeren, open stal is van verre zichtbaar in het open landschap.

Wet- en regelgeving

In het Beeldkwaliteitsplan is opgenomen dat voor het plaatsen van een stal of kas het van belang is dat deze in het landschap ingepast moet worden en alleen op die locaties mag komen, waar dat volgens het bestemmingsplan toegestaan is. Er dient altijd contact opgenomen te worden met de gemeente. Per geval bekijken we wat toegestaan is. 

Daar waar kassen zijn toegestaan geldt dat vanuit het Activiteitenbesluit (artikel 3.56 lid 1) deze aan de bovenkant een lichtscherminstallatie hebben die ten minste 98% lichtuitstraling kan verminderen. Als de ondernemer alleen overdag verlichting aan heeft, hoeft hij geen lichtscherm te hebben.
Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit een schermdoek, maar ook uit verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken. De ondernemer moet de reductie van 98% zelf aantonen. 
De ondernemer moet de zijgevels van een kas vanaf zonsondergang tot zonsopgang zo afschermen, dat de lichtuitstraling op 10 meter afstand met ten minste 95% verminderd is. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting (artikel 3.59 Activiteitenbesluit).

Zo doen we het voortaan

  • Er dient altijd contact opgenomen te worden met de gemeente en per situatie wordt bekeken wat toegestaan is.
  • Het beleid ten aanzien van licht is dat er geen onnodige lichthinder voor omwonenden en de flora en fauna mag ontstaan. 
  • Bij lichthinder gaan wij in gesprek met de eigenaren om deze lichthinder te voorkomen of te beperken.
  • Afscherming conform Activiteitenbesluit
  • We zijn zuinig op de flora en fauna, maar willen wel ruimte bieden voor economische ontwikkelingen. Daar is de open stal een goed voorbeeld van.