De Starterslening is voor kopers die niet eerder een eigen woning hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren met een hypotheek.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de starterslening. Ook verzorgt SVn de afhandeling en administratie van de leningen. De gemeente stelt de voorwaarden en zorgt voor budget.

Afhankelijk van de draagkracht bedraagt de starterslening in de gemeente Lingewaard maximaal € 30.000. Om voor de lening in aanmerking te komen, mag de woning inclusief bijkomende kosten niet duurder zijn dan dan grens van de Nationale Hypotheek garantie. Voor 2024 staat deze grens op € 435.000,-. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens € 461.100,-. Zie hiervoor de voorwaarden NHG.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning, bestaand of nieuwbouw, en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. 

De Starterslening wordt aangeboden als aanvulling op de eerste hypotheek van de starter. De Starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de koper. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Nieuwe inkomensruimte wordt gebruikt om eerst rente en daarna aflossing op de hypotheek te voldoen. 

Aanvragen

Om een starterlening aan te vragen bij de SVn, heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig.

De toewijzingsbrief kunt u online bij de gemeente aanvragen met DigiD of eHerkenning.

Aanvragen van de lening doet u op de website van SVn. U vindt daar ook alle informatie.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met SVn via (033) 2539401.