Voor een paspoort is er toestemming nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart tot 12 jaar.

Toestemming geven

Wilt u voor uw kind een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan moeten beide ouders/gezaghouders hiervoor toestemming geven. U kunt dit online of persoonlijk aan ons doorgeven.

Voor een paspoort is er toestemming nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar.

Het geven van de toestemming geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft u geen gezag? Dan hoeft u geen toestemming te geven. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag, bijvoorbeeld een voogd, dan moet deze gezaghouder schriftelijk toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft.

Online met uw DigiD

U kunt online toestemming geven met uw DigiD.

De online toestemming moet voor de aanvraag van het paspoort of ID-kaart bij de gemeente binnen zijn. 

Het paspoort of de ID-kaart moet binnen 3 maanden na het geven van de toestemming zijn aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. 

U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven voor zowel een paspoort als een ID-kaart.

Persoonlijk aan de balie

Gebruik voor het geven van schriftelijke toestemming onderstaand formulier. Neem van alle personen die het formulier getekend hebben een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee.