In de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

U bent niet meer verplicht om bij de inschrijving bij een school een uittreksel uit de BRP aan de school te overleggen.

Hoe lang duurt het?

Als u het uittreksel online aanvraagt, wordt het per post naar u toe gestuurd. Het duurt ongeveer 3 werkdagen voordat u het uittreksel ontvangt. 

Wat u moet doen

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten(externe link). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Wil u het uittreksel persoonlijk aanvragen, dan kunt u online een afspraak maken.

Nodig voor de aanvraag

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of smartphone om te betalen

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

U kunt ook gebruik maken van het machtigingsformulier.

Kosten

Een (internationaal) uittreksel persoonsgegevens kost € 11,70.

Als u het online aanvraagt via deze website kost het uittreksel € 7,50.

Let op! U krijgt geen geld terug als u het uittreksel bij ons aanvraagt en wij het uittreksel niet hebben. Er zijn dan wel kosten gemaakt om de gegevens op te zoeken.