Als u naar het buitenland verhuist of langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan de gemeente. Ook als u uw huis in onze gemeente aanhoudt. Geef uw emigratie binnen 5 dagen voor uw vertrek door.

Uw kunt uw vertrek uit Nederland online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

DigiD linkDoorgeven verhuizing naar buitenland

Verhuizen niet alle gezinsleden mee naar het buitenland? Dan moeten de gezinsleden die wel verhuizen, langskomen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak maken via (026) 32 60 111.

Wie kan een emigratie doorgeven?

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunnen de volgende personen het vertrek doorgeven:

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Hoelang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Meer informatie

Als u vragen heeft, dan kunt u ons bellen op (026) 32 60 111.

Extra informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten(externe link).