Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen u daar om vragen.

Hoe vraagt u een VOG aan?

Dat kan op 2 manieren:

  • Via de organisatie die u om de VOG vraagt. De organisatie zet het aanvraagformulier online voor u klaar.
  • Via de gemeente: heeft de organisatie die u vraagt om de VOG geen aanvraagformulier voor u klaargezet? Of is er geen organisatie die u om de VOG vraagt? Dan doet u uw aanvraag op via de gemeente. Dat kan online via DigiD. U moet het ingevulde aanvraagformulier uploaden en betaalt via iDeal. Hebt u nog geen aanvraagformulier, dan kunt u het downloaden(externe link).

U kunt uw aanvraag ook op het gemeentehuis doen. Daarvoor moet u eerst een afspraak maken.

Maak direct uw afspraak

Kosten

Een VOG kost € 41,35

Wat neemt u mee als u een VOG op het gemeentehuis aanvraagt?

U neemt mee: 

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • Uw bankpas of smartphone om de aanvraag VOG te betalen aan de balie.

Hoe lang het duurt

Justis stuurt de VOG binnen 4 weken op naar uw huisadres. Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Iemand machtigen?

Kunt u niet naar het gemeentehuis komen en ook niet digitaal uw aanvraag doen, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen. 

  • Schrijf/typ een briefje waarin u aangeeft wie u machtigt om de aanvraag in te dienen. Of vul de machtiging onderaan deze pagina in. 
  • Zet beiden uw handtekening. 
  • Geef een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde 
  • De gemachtigde moet zich bij de aanvraag legitimeren en een (kopie) van een legitimatiebewijs meenemen van degene voor wie de VOG wordt aangevraagd.

Woont u in het buitenland?

Dan moet u uw VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen(externe link).

VOG nodig voor vrijwilligerswerk?

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG(externe link).

Rechtspersoon?

Bedrijven die hun integriteit moeten tonen aan partners, bedrijven of overheden, vragen een VOG RP rechtstreeks aan bij Justis. Dit geldt niet voor zzp’ers: die vragen altijd een gewone VOG aan.