Onze leefomgeving vraagt om een verruimende blik. Want Nederland, maar ook Lingewaard, wordt niet groter en dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. Daarom ging op 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt allerlei wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen waardoor iets verandert aan uw omgeving, mag u daar vaker iets van vinden. De Omgevingswet stimuleert hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt andersom ook als u zelf een vergunning aanvraagt. In sommige gevallen is participatie verplicht.

Een aanvraag voor een vergunning doet u met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. 

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Wij blijven volop bezig met de Omgevingswet. Zo ging op 1 januari de omgevingsvisie in, tegelijk met de Omgevingswet. We werken deze visie de komende jaren uit in het omgevingsplan met algemene regels voor de fysieke leefomgeving in onze gemeente. 

Participatie

Het doel van de Omgevingswet is dat beleid goed aansluit bij de gemeente en haar inwoners. Participatie is daarom belangrijk. We zijn als gemeente bezig een integraal participatiebeleid op te stellen.

Meer weten?

Ook de komende maanden blijven we de informatie over de Omgevingswet op onze website regelmatig actualiseren. Wilt u voor nu meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op via (026) 32 60 111.