Veel ouders denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de Spuk (Specifieke Uitkering) een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. En het zorgt soms voor verwarring en teleurstelling. Of boosheid. Per ouder of kind kijken we naar jouw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. De Spuk is een speciale beleidsregeling, waarmee de rijksoverheid financiële middelen beschikbaar stelt aan gemeenten. Dat geld is bedoeld om alle regelingen in de hersteloperatie uit te kunnen voeren. In dit geval de brede ondersteuning (hulp) aan ouders en kinderen.

De gemeente geeft geen hele inboedels aan ouders. Ook verstrekt de gemeente niet zomaar elektrische fietsen aan het hele gezin van aangemelde of gedupeerde ouders. Wat de gemeente wel doet, is de hulp bieden die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. In sommige situaties is het dan nodig om bij te springen met spullen. Dan gebeurt dat. Maar dit is geen standaard recht, waarop je je als ouder kunt beroepen. 

Waar heb je dan wél recht op?

  • Alle aangemelde ouders, gedupeerde kinderen en hun gezinnen hebben recht op hulp via de brede ondersteuning; 
  • Hulp wordt voor iedere ouder en ieder kind op maat gemaakt. Er wordt daarbij gekeken wat precies nodig is om een nieuwe start te maken. Je gemeente helpt je daarbij ruimhartig
  • Welke hulp voor jou het meest passend is en wordt gegeven, bespreek je met je gemeente. Samen kijk je wat mogelijk is.
  • De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die jij samen met je gemeente hebt gemaakt over de hulp die je nodig hebt; 
  • Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeende ondersteunend daaraan spullen of middelen verstrekken. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp meer passend.
  • Het geld dat je vanuit UHT hebt gehad als compensatie of als schadebedrag, speelt nooit een rol bij het bepalen van welke hulp je nodig hebt voor een nieuwe start;
  • Blijkt na toetsing door UHT dat je volgens hen niet gedupeerd bent? Dan houdt de hulp in het plan van aanpak één maand na ontvangst van de eindbeschikking van UHT op. We kijken in die maand samen of we je op een andere manier – via het reguliere hulptraject van de gemeente – kunnen helpen.

Nog even over de Spuk

Je kunt aan de Spuk geen rechten ontlenen, of een beroep doen op geld of middelen via de Spuk. Alle ouders die zich hebben aangemeld omdat ze mogelijk gedupeerd zijn, hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door hun gemeente. Dat staat in de Wet hersteloperatie toeslagen. Die hulp is altijd op maat en de afspraken tussen ouders en de gemeente worden vastgelegd in een het plak van aanpak. De Spuk speelt geen rol bij het bepalen van de hulp die jij of je gezin nodig hebben. Dat bespreek je samen met de gemeente. Wat jij nodig hebt om een nieuwe start te maken, staat daarbij centraal.