Ontvangt u een uitkering? Vul dan iedere maand een rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje) in.

Gaat u op vakantie? Geef dit dan op tijd door via het vakantieformulier.

Wijzigingen en bijstand

Als u een uitkering van de gemeente Lingewaard ontvangt, geeft u elke maand uw situatie aan ons door. Dit kan gaan over werk, verblijf in het buitenland, de samenstelling van uw gezin, het inkomen, de woonsituatie of de situatie van uw partner. Dit doet u via een rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Ook als er geen veranderingen zijn, stuurt u dit formulier op. 

Geef uw wijzigingen door via het rechtmatigheidsonderzoeksformulier:

 1. Ga naar het formulierlink naar bestand 
 2. Log in met uw DigiD
 3. Klik op + onder de map ‘mijn formulieren’
 4. Vul het rechtmatigheidsonderzoeksformulier in
 5. Klik op verzenden

Wanneer en hoe invullen?

U kunt iedere maand het formulier invullen over die maand, zodra u weet hoe uw situatie er die maand uitziet. Belangrijk hierbij is: 

 1. Beantwoord alle vragen in het formulier.
 2. Controleer of alle gegevens kloppen en klik op ‘verzenden’. 

Selecteer de maand waarover u de gegevens invult

In het formulier kiest u de maand. Zo kiest u in januari de maand januari en het jaar 2021. In februari kiest u februari en het jaar 2021. U kunt elke maand één formulier insturen. 
 

Mobiele telefoon 

Vanaf uw mobiele telefoon met een internetverbinding, kunt u ook het formulier invullen. Bijlagen kunt u gemakkelijk uploaden door deze te fotograferen, direct vanaf uw mobiele telefoon.
 

Heeft u een partner of voert u een gezamenlijke huishouding? 

Dan moet ook uw partner of de persoon met wie u de gezamenlijke huishouding voert, inloggen en ondertekenen. U vult hiervoor het BSN nummer in van uw partner of de persoon waar u de gezamenlijke huishouding mee voert. Volg dan deze stappen: 

 1. Uw partner logt in met zijn/haar DigiD.
 2. Uw partner ziet het selectiescherm en klikt op het rechtmatigheidsonderzoeksformulier met als status "wacht op ondertekening partner".
 3. Uw partner controleert met u het ingevulde formulier of alle gegevens correct zijn ingevuld. 
 4. Als uw partner op de knop verzenden heeft gedrukt wordt uw rechtmatigheidsonderzoeksformulier verzonden naar de gemeente Lingewaard.
 5. Wilt u alsnog iets wijzigen/aanvullen in uw formulier, neem contact op met de gemeente via het algemene nummer (026) 32 60 111 of stel uw vraag het contactformulier.

U ontvangt een e-mail als wij een vraag aan u stellen

Wij beoordelen uw ingestuurde gegevens. Als wij vragen aan u hebben, nemen wij contact met u op. U ontvangt hierover een bericht op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven. In deze e-mail staat de vraag om in te loggen met uw DigiD om de vraag te beantwoorden in het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. 
 

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het doorgeven van wijzigingen in de video over de Inlichtingenplicht bij bestaande uitkering(externe link) en de video over de kostendelersnorm(externe link)
 

Hoe heeft u zich ingespannen om (betaald) werk te vinden?

Het is belangrijk dat iedereen zich inzet om (betaald) werk te vinden. Heeft u geen vrijstelling van de arbeidsverplichting? Dan verwachten wij van u dat u vacatures zoekt en solliciteert. Ook dat u ingeschreven staat bij een of meer uitzendbureaus. Heeft u hier hulp bij nodig? Bespreek dit met uw consulent.
 

Hulp nodig?

Wilt u hulp bij het invullen, of wilt u dit graag met iemand samen doen? U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende organisaties of medewerkers: 

Stuur uw gegevens voor de 20e op 

Wij vragen u maandelijks voor de 20e van die maand uw gegevens aan te leveren. Heeft u hulp nodig? Maak dan op tijd een afspraak. Wij vertrouwen erop dat we uw gegevens elke maand digitaal voor de 20e ontvangen. Zo hebben wij alle informatie compleet om op tijd uw uitkering te berekenen en uit te betalen. 

Vakantie en bijstand

U ontvangt een uitkering van de gemeente Lingewaard volgens de Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) of Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ). Wilt u op vakantie? Daar heeft u toestemming voor nodig. Uiterlijk 4 weken voor vertrek moet u toestemming vragen aan de gemeente. Overleg voordat u boekt met uw Werkconsulent. 

Geef uw wijzigingen door via het formulier vakantieopgave gemeente Lingewaard

 1. Download het formulier vakantieopgave
 2. Lees eerst de regels over vakantievoorwaarden door
 3. Vul hierna het formulier volledig in
 4. Stuur het formulier per post naar: Gemeente Lingewaard t.a.v. Sociaal Domein, postbus 15, 6680 AA Bemmel.   
  U kunt dit formulier dus niet digitaal aanleveren.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de bijlage ‘regels en voorwaarden vakantieopgave’. Lees de bijlage goed door. Hiermee voorkomt u dat uw uitkering stopt. 

Heeft u vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Lingewaard. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch te bereiken op ons algemene nummer: (026) 326 01 11, of vul het online contactformulier in.