Woo-verzoek indienen

Omschrijving

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie hebben over een bepaalde zaak? Dan kunt u die informatie opvragen bij de gemeente.

Veel (gemeentelijke) documenten staan al online en zijn te vinden op één van onderstaande plekken: 

Een informatieaanvraag indienen

Kunt u de documenten die u zoekt zelf niet vinden? Dan adviseren wij u om eerst een informatieverzoek in te dienen. Dit doet u eenvoudig online.

Indienen informatieverzoek

Onze Contactfunctionaris Woo neemt uw verzoek in behandeling. In de meeste gevallen kunnen wij de gevraagde informatie toesturen.

Woo-verzoek 

Het kan zijn dat de informatie die u opvraagt nog niet eerder openbaar is gemaakt. Dan is het nodig dat het college van B&W er een besluit over neemt. In dat geval zorgen wij er voor dat uw informatieverzoek wordt omgezet naar een Woo-verzoek. 

De Contactfunctionaris Woo informeert u daarover. 

U kunt ook direct een Woo-verzoek indienen. Dit kan via onderstaande link. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

DigiDIndienen Woo-verzoek voor particulieren

eHerkenningIndienen Woo-verzoek voor organisaties

Kosten

Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie worden kosten in rekening gebracht.