De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 Bekijk video met uitleg WOZ-waarde(externe link)

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar welke prijs voor een pand zou zijn betaald als het rondom 1 januari 2022 zou zijn verkocht. Daarbij houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in die periode. Zijn er weinig verkoopprijzen beschikbaar? Dan maken we ook gebruik van eerdere of latere marktgegevens. We stellen de waarde van bedrijfspanden vast door te kijken naar de huuropbrengst of vervangingswaarde. In het taxatieverslag staat uitgelegd hoe de waarde van uw pand bepaald is.

Werkelijke verkoopcijfers

We vergelijken het pand met panden die werkelijk zijn verkocht. De WOZ-waarde is dus afgeleid van gerealiseerde verkopen. Eigenlijk is deze dus niet hoger of lager dan de waarde op de huizenmarkt. De gemeente heeft geen invloed op de verkopen. Deze komen namelijk tot stand door vraag en aanbod. De waarde is gebaseerd op werkelijke verkoopcijfers.

Verandering van uw woning of nieuwbouw

Als een woning tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering (zoals een dakkapel, renovatie of aanbouw), kijken we bij de waardebepaling naar de toestand van de woning op 1 januari 2023. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning is verbouwd of veranderd. Als een woning of bedrijfsruimte op 1 januari 2023 nog in aanbouw was, kijken we bij de waardebepaling naar dat deel dat op die datum al gebouwd was, inclusief de grondwaarde.

Gemiddelde

In december 2022 zijn de OZB-tarieven voor 2023 voor Lingewaard vastgesteld op basis van de gemiddelde marktontwikkeling over de periode van 1 januari 2021-1 januari 2022. Individuele afwijkingen komen vanzelfsprekend altijd voor.

Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

De gemiddelde verkoopprijs van woningen daalde de afgelopen maanden. Deze daling ziet u alleen nog niet terug in de WOZ-waarde van 2023. Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde in 2023 kijken naar de waarde van uw pand op 1 januari 2022. De prijzen van woningen zijn gestegen tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022. Daardoor is de WOZ-waarde nu gemiddeld 17% hoger. De daling van de huizenprijzen ziet u volgend jaar terug in uw WOZ-waarde. Op www.waarderingskamer.nl(externe link) vindt u meer informatie en uitleg over de stijging van de WOZ-waarde.