De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

Uw WOZ-gegevens online inzien

Bent u huiseigenaar, dan kunt u uw eigenWOZ-gegevens online inzien via Mijn Gemeente Lingewaard (Inloggen met DigiD of eHerkenning).
Daar heeft u ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen.

De WOZ-waarde is een openbaar gegeven en is raadpleegbaar via www.wozwaardeloket.nl.

De (waarde)peildatum ligt altijd een jaar voor het belastingjaar waar de WOZ-waarde betrekking op heeft (bijvoorbeeld peildatum 01-01-2018 betreft belastingjaar 2019).

Adressering verzoek

Een verzoek om toezending van een WOZ-beschikking dient te worden gericht aan:

De heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen
Postbus 15
6680 AA Bemmel.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 3 260 111.