De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 Bekijk video met uitleg WOZ-waarde(externe link)

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar welke prijs voor een pand zou zijn betaald als het rondom 1 januari 2021 zou zijn verkocht. Daarbij houden we rekening met de ontwikkeling van de prijzen in die periode. Zijn er weinig verkoopprijzen beschikbaar? Dan maken we ook gebruik van eerdere of latere marktgegevens. We stellen de waarde van bedrijfspanden vast door te kijken naar de huuropbrengst of vervangingswaarde. In het taxatieverslag staat uitgelegd hoe de waarde van uw pand bepaald is.

Werkelijke verkoopcijfers

We vergelijken het pand met panden die werkelijk zijn verkocht. De WOZ-waarde is dus afgeleid van gerealiseerde verkopen. Eigenlijk is deze dus niet hoger of lager dan de waarde op de huizenmarkt. De gemeente heeft geen invloed op de verkopen. Deze komen namelijk tot stand door vraag en aanbod. De waarde is gebaseerd op werkelijke verkoopcijfers.

Nieuwe manier van taxeren

Voorheen werden veel woningen getaxeerd op basis van de inhoud (het aantal kubieke meters). Dit was niet nauwkeurig genoeg. Daarom moeten alle gemeenten vanaf 2022 de WOZ-waarde baseren op de gebruiksoppervlakte van een woning (het aantal vierkante meters). Dit zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren. De Waarderingskamer controleert of alle gemeenten zich aan deze regels houden. In onze gemeente zijn vorig jaar de etagewoningen al getaxeerd op gebruiksoppervlakte. Dit is verwerkt in de aanslag van 2021. Dit jaar zijn de overige woningen getaxeerd, en dat is verwerkt in de aanslag van 2022. De vrijstaande woningen taxeren we komend jaar. Doordat we nu nauwkeuriger de WOZ-waarden berekenen, kunnen eerder gemaakte fouten aan het licht komen. Hierdoor kan de WOZ-waarde van een individuele woning lager of hoger uitvallen. Dat kan ervoor zorgen dat u minder of meer OZB moet betalen.  

Verandering van uw woning of nieuwbouw

Als een woning tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering (zoals een dakkapel, renovatie of aanbouw), kijken we bij de waardebepaling naar de toestand van de woning op 1 januari 2022. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning is verbouwd of veranderd. Als een woning of bedrijfsruimte op 1 januari 2022 nog in aanbouw was, kijken we bij de waardebepaling naar dat deel dat op die datum al gebouwd was, inclusief de grondwaarde.

Gemiddelde

In december 2021 zijn de OZB-tarieven voor 2022 voor Lingewaard vastgesteld op basis van de gemiddelde marktontwikkeling over de periode van 1 januari 2020-1 januari 2021. Individuele afwijkingen komen vanzelfsprekend altijd voor.