De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

De (waarde)peildatum ligt altijd een jaar voor het belastingjaar waar de WOZ-waarde betrekking op heeft (bijvoorbeeld peildatum 01-01-2021 betreft belastingjaar 2022).

Uw WOZ-gegevens online inzien

Bent u huiseigenaar, dan kunt u uw eigen WOZ-gegevens online inzien via het Belastingloket (Inloggen met DigiD). Daar heeft u ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen.

De WOZ-waarde is een openbaar gegeven en is raadpleegbaar via www.wozwaardeloket.nl.

Adressering verzoek

Een verzoek om toezending van een WOZ-beschikking dient te worden gericht aan:

De heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen Postbus 15 6680 AA Bemmel.