De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

U kunt uw eigenWOZ-gegevens ook online inzien op Mijn Gemeente Lingewaard (Inloggen met DigiD of eHerkenning). Daar heeft u ook de mogelijkheid om online een bezwaarschrift in te dienen.

De WOZ-waarde is een openbaar gegeven en is raadpleegbaar via www.wozwaardeloket.nl.
Nadat u op deze website het zoekgegeven ingegeven heeft, wordt/worden aan de rechterzijde van het scherm de woz-waarde(n) van het betreffende adres getoond. De (waarde)peildatum ligt altijd een jaar voor het belastingjaar waar de WOZ-waarde betrekking op heeft (bijvoorbeeld peildatum 01-01-2018 betreft belastingjaar 2019).

Adressering verzoek

Een verzoek om toezending van een WOZ-beschikking dient te worden gericht aan:

De heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen
Postbus 15
6680 AA Bemmel.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (026) 3 260 111.

Heeft u gevonden wat u zocht?