Opvang van Oekraïense vluchtelingen lukt niet altijd in bestaande gebouwen. Daarom hebben we ook gekeken naar ruimte voor tijdelijke woningen. Een geschikte plek hiervoor is het terrein van de voormalige basisschool de Zilverzwaan in de Zilverkamp in Huissen. In totaal hebben we hier twintig zogenaamde ‘tiny houses’ gebouwd. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de de stand van zaken rondom de bouw. 

Update 28 november 2022

foto tiny houses november 2022

Afgelopen week zijn de laatste vijf tiny houses op de locatie Zilverzwaan geplaatst. De komende dagen werken we aan de water- en elektra-aansluitingen. Daarna richten we de huisjes in.  Als deze laatste tiny houses in gebruiken genomen zijn, worden alle 20 woningen bewoond door Oekraïense vluchtelingen.

We richten ons dan op de verdere inrichting van het terrein. We plaatsen nog een fietsen-/opberghok en aanvullende verlichting. Vervolgens ruimen we de bouwweg op en herstellen we de bestrating. En we brengen verdere beplanting aan. 

Update 7 oktober 2022

Burgemeester Kalfs samen met bewoners voor de tiny houses

Dinsdag 4 oktober kwamen de eerste Oekraïense vluchtelingen aan in de acht tiny houses op het terrein van de Zilverzwaan. De afgelopen weken hebben we de huisjes aangesloten op water, licht en riolering en hebben we de huisjes ingericht.  

De overige huisjes plaatsen we eind oktober en eind november. In totaal komen er twintig huisjes.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Jaap Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl  of 06 15 32 92 34

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden van de Zilverzwaan hebben we eind september per brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Rust bij de opvang

Sommige inwoners benaderen ons omdat ze spullen willen aanbieden of zich als vrijwilliger willen inzetten. Dat is hartverwarmend. Toch vragen we u om deze hulp niet bij het terrein zelf aan te bieden. De mensen die hier gaan verblijven, zijn afkomstig uit een oorlog. Zij zoeken rust en zekerheid. Ze maken zich zorgen om hun land en hoe het met achtergebleven familie en vrienden gaat. Wilt u helpen? Kijk dan hier.
 

Tijdelijke en definitieve woningbouw 

De locatie Zilverzwaan is al langer in beeld voor mogelijke woningbouw. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vast. Hierin staat dat er op de locatie Zilverzwaan woningbouw komt. Dit blijft zo. Dit verandert niet door de komst van de tijdelijke woningen. We gaan door met het maken van plannen voor definitieve woningbouw. Dat doen we samen met omwonenden en met andere partners.

Twintig tiny houses

De tiny houses, zijn kleine woningen waar twee tot vier mensen kunnen wonen. Deze woningen kunnen we na het vertrek van Oekraïners ook gebruiken voor starters of andere vluchtelingen. De eerste acht t de voorbereidende werkzaamheden. Welke Oekraïense vluchtelingen hier komen te wonen, bepaalt de Veiligheidsregio. Daarbij kijkt zij onder meer naar een goede samenstelling van vluchtelingen die bij elkaar wonen.

Inrichting terrein en fietspad

Bij de inrichting van het terrein houden we rekening met de afstand tussen de woningen en het tankstation. En met de woningen er omheen. We kijken naar een goede en veilige manier om het terrein te ontsluiten. En we zorgen voor parkeerplekken op het terrein zelf. Naast het plan voor woningbouw starten we binnenkort ook met het fietspad tussen de Nielant en de Wagenweg. Ook dit gaat door zoals gepland. We verwachten dat we dit najaar met de aanleg starten. En dat het fietspad voor het einde van het jaar klaar is.

Planning en procedure

Eind juli vragen we een omgevingsvergunning aan voor de duur van maximaal vijf jaar. Deze aanvraag komt op overheid.nl en in Het Gemeentenieuws. Tijdens deze vergunningsprocedure starten we al met het klaarmaken van het terrein. Dit doen we omdat de nood om vluchtelingen op te vangen hoog is. Daarom lopen de procedure en de bouw gelijk. Natuurlijk kunt u op de normale manier schriftelijk bezwaar maken.

Brief omwonenden Zilverzwaan over komst eerste vluchtelingen