Opvang van Oekraïense vluchtelingen lukt niet altijd in bestaande gebouwen. Daarom kijken we ook naar ruimte voor tijdelijke woningen. Een geschikte plek hiervoor is het terrein van de voormalige basisschool de Zilverzwaan in de Zilverkamp in Huissen. We gaan hier twintig zogenaamde ‘tiny houses’ bouwen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen van de plannen en de bouw van de woningen.

Update 5 augustus 2022

De komende weken beginnen we met de voorbereidingen voor het plaatsen van de tiny houses. Het bedrijf Perfectwood gaat dan kabels, leidingen en rioolaansluitingen aanleggen. Ook komen er toegangspaden en andere ontsluitingen.

Heeft u vragen over de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden? Neem dan contact op met Romano Bults van bureau Newae via r.bults@newae.nl of 06 – 41 55 53 77. De direct omwonenden krijgen hierover binnenkort een brief met meer informatie.

In september willen we de 1e tiny houses gaan plaatsen. Onderaan deze pagina vindt u de eerste afbeeldingen van hoe het gebied en de tiny houses eruit komen te zien.

Tijdelijke en definitieve woningbouw 

De locatie Zilverzwaan is al langer in beeld voor mogelijke woningbouw. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vast. Hierin staat dat er op de locatie Zilverzwaan woningbouw komt. Dit blijft zo. Dit verandert niet door de komst van de tijdelijke woningen. We gaan door met het maken van plannen voor definitieve woningbouw. Dat doen we samen met omwonenden en met andere partners.

Twintig tiny houses

De tiny houses die we gaan bouwen, zijn kleine woningen waar twee tot drie mensen kunnen wonen. Deze woningen kunnen we na het vertrek van Oekraïners ook gebruiken voor starters of andere vluchtelingen. We zijn half juli 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De tiny houses plaatsen we in fases. We verwachten dat de eerste vluchtelingen er in september kunnen wonen. Welke Oekraïense vluchtelingen hier komen te wonen, bepaalt de Veiligheidsregio. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een goede samenstelling van vluchtelingen die bij elkaar wonen.

Inrichting terrein en fietspad

Bij de inrichting van het terrein houden we rekening met de afstand tussen de woningen en het tankstation. En met de woningen er omheen. We kijken naar een goede en veilige manier om het terrein te ontsluiten. En we zorgen voor parkeerplekken op het terrein zelf. Naast het plan voor woningbouw starten we binnenkort ook met het fietspad tussen de Nielant en de Wagenweg. Ook dit gaat door zoals gepland. We verwachten dat we dit najaar met de aanleg starten. En dat het fietspad voor het einde van het jaar klaar is

Planning en procedure

Eind juli vragen we een omgevingsvergunning aan voor de duur van maximaal vijf jaar. Deze aanvraag komt op overheid.nl en in Het Gemeentenieuws. Tijdens deze vergunningsprocedure starten we al met het klaarmaken van het terrein. Dit doen we omdat de nood om vluchtelingen op te vangen hoog is. Daarom lopen de procedure en de bouw gelijk. Natuurlijk kunt u op de normale manier schriftelijk bezwaar maken.