De Aloysiuslocatie wordt opnieuw ontwikkeld. We willen daarmee de kwaliteit van deze historische omgeving in het centrum van Huissen verbeteren en borgen. We kijken hierbij niet alleen naar de voormalige school, maar ook naar voormalige raadszaal, het Raadhuisplein en de openbare ruimte.

Op deze pagina leest u de informatie over dit project. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Onderzoeken

Als voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning worden allerlei onderzoeken gedaan. Als deze onderzoeken zijn uitgevoerd, worden zij op deze pagina geplaatst. We verwachten dat in 2020 de bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen en met de voorbereiding wordt begonnen voor de omgevingsvergunning en melding sloop.

Hieronder een overzicht van de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd. Tijdens de activiteiten voeren we (mogelijk) meer onderzoeken uit.

Toegankelijkheid documenten

Mogelijk zijn niet alle documenten voor u toegankelijk. Als u problemen heeft met het lezen of begrijpen van de documenten, of als u stukken mist, dan kunt u contact opnemen met projectleider Dion Steenbergen (026) 32 60 218 of d.steenbergen@lingewaard.nl.

Beeldregieplan

Op 5 maart 2020 heeft de raad ingestemd met het Beeldregieplan. Dit plan vormt het ruimtelijk kader voor alle ontwikkelingen op en rondom deze locatie. Zowel voor de gebouwen als de openbare ruimte.

Parkeerstudie

De onderzoeken naar parkeren in en rondom de Aloysiuslocatie zijn uitgevoerd. De resultaten van de parkeerstudie zijn samengevat in de notitie 'Uitgangspunten parkeeronderzoek 18 september 2019'.

Asbestinventarisatie

Hieronder vindt u de asbestinventarisatie. We weten nu wat we kunnen aantreffen in het gebouw. Om het gebouw volledig te kunnen slopen is er een vervolgonderzoek nodig. Dit gaan we doen wanneer het gebouw helemaal leeg staat.

Archeologisch onderzoek

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek wordt nog aangevuld met een aantal boringen. Het is daarom nog in concept.

Flora en fauna onderzoek

In het broedseizoen van 2020 wordt er n.a.v. onderstaande quickscan aanvullend onderzoek gedaan naar gierzwaluw, huismus en vleermuis.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Dion Steenbergen (026) 32 60 218 of d.steenbergen@lingewaard.nl