De Aloysiuslocatie gaat de komende jaren veranderen. We verbeteren de kwaliteit van deze historische omgeving in het centrum van Huissen. Zo kunnen we deze plek voor de toekomst goed houden. In de plannen nemen we de oude Aloysiusschool, de oude raadszaal, het Raadhuisplein en de openbare ruimte mee. Door dit hele gebied te ontwikkelen, versterken we de historische uitstraling van dit centrumgebied.

Op deze pagina leest u meer over dit project. Wij vullen deze pagina regelmatig aan.

Beeldregieplan

Een ontwikkelaar bedenkt de plannen voor dit gebied. We vinden het belangrijk dat het plan goed past binnen het historische centrum van Huissen. Daarom hebben we een beeldregieplan gemaakt. Hierin staat wat wij voor ogen hebben voor dit gebied. Verder geven wij kaders aan voor de herontwikkeling van de Aloysiusschool en de inrichting van het Raadhuisplein. In dit beeldregieplan vertellen wij ook wat wij met de raadzalen en openbare ruimte er omheen doen. 

De gemeenteraad heeft het beeldregieplan op 5 maart 2020 vastgesteld.

Bestemmingsplan

We moeten het bestemmingsplan aanpassen om de Aloysiuslocatie opnieuw te ontwikkelen. We verwachten wij eind 2020 het bestemmingsplan ter inzage leggen. Volgens planning kan de gemeenteraad het bestemmingsplan dan in de vergadering van 1 april 2021 uiteindelijk vaststellen. 
Als voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning, hebben wij verschillende onderzoeken gedaan . Deze onderzoeken gaan bijvoorbeeld over parkeren, bodem, archeologie en flora & fauna.
Wilt u deze onderzoeken bekijken? Stuur dan een mail naar d.steenbergen@lingewaard.nl.

Herinrichting Raadhuisplein

Onder de nieuwe Aloysiuslocatie komt een openbare parkeergarage. Als deze klaar is, hebben we de parkeerplaatsen op het Raadhuisplein niet meer nodig. Dan kunnen we het plein opnieuw inrichten en een groenere uitstraling geven. De eerste schetsontwerpen hebben wij in september 2020 aan de raad gepresenteerd.

Bekijk de presentatie
 

Multifunctioneel centrum

In Huissen is de wens er om één centrale plek voor meerdere verenigingen te realiseren. Op zo’n plek kunnen we ook verschillende bijeenkomsten organiseren, zoals theater of culturele voorstellingen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum. Deze kan worden gerealiseerd op de locatie van de gemeentelijke vergaderzalen of misschien in de OLV Kerk die op termijn vrijkomt. Om de haalbaarheid voor de inpassing van het MFC in de kerk te bepalen wordt een onderzoek gedaan dit najaar. Daarnaast wordt er binnen de gemeente gekeken naar het accommodatiebeleid. Of terwijl welke verenigingsgebouwen blijven op termijn bestaan en welke worden afgestoten. Eind 2021 hopen we hier duidelijkheid over te hebben en weten we welke verenigingen een plek kunnen krijgen in zo’n centrum. Dan kan de raad laten weten welke mogelijkheid haar voorkeur heeft.

Bekijk de presentatie
 

Toegankelijkheid documenten of vragen?

Misschien zijn niet alle bijlagen voor u toegankelijk. Heeft u problemen met het lezen of begrijpen van de bijlagen? Of mist u informatie? Neem dan contact op met projectleider Dion Steenbergen via d.steenbergen@lingewaard.nl of (026) 32 60 218. Of met de assistent projectleider Linda Schravendeel via  l.schravendeel@lingewaard.nl