Ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen) worden gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice van nieuwe ruimtelijke plannen.