Ruimtelijke plannen (zoals het omgevingsplan) worden gepubliceerd op de website https://omgevingswet.overheid.nl/.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice van nieuwe ruimtelijke plannen.