De gemeentelijke belastingen kunt u in één keer overmaken of in termijnen betalen via een automatische incasso.

Heeft u een machtiging automatische incasso afgegeven? Dan schrijven wij het afgesproken bedrag in 10 termijnen van uw rekening af. Dankzij een automatische incasso bent u nooit te laat met betalen. U loopt daardoor ook geen risico op extra (aanmanings)kosten. Natuurlijk moet u er wel voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Automatische incasso kunt u online regelen.

Online regelen automatische incasso DigiD 

Online regelen automatische incasso eHerkenning 

Als de automatische incasso wordt ingetrokken, moet een eventueel nog openstaand bedrag binnen drie maanden alsnog betaald te worden. Als deze termijn al voorbij is, dan moet het openstaande bedrag direct betaald worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het klant contact centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.

Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard​​​ op het Gemeenteblad van Lingewaard.