De gemeentelijke belastingen kunt u overmaken of via een automatische incasso betalen.
Geeft u toestemming voor een automatische incasso, dan wordt in maximaal 10 termijnen een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven. Geeft u de gemeente geen machtiging dan dient u het bedrag voor de vervaltermijnen over te maken.  

Automatische incasso kunt u online regelen.

Online regelen automatische incasso DigiD 

Online regelen automatische incasso eHerkenning 

Indien de automatische incasso wordt ingetrokken, dient een eventueel nog openstaand bedrag binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag te zijn voldaan. Als deze termijn reeds is verstreken, dan dient het openstaande bedrag per omgaande te worden betaald.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het klant contact centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111.

Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard 2019​​​ op het Gemeenteblad van Lingewaard.

Heeft u gevonden wat u zocht?