Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding krijgt.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

  • rioolheffing;
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond);
  • vastrecht afvalstoffenheffing;
  • containerledigingen (maximaal 11 ledigingen c.q. 33 stortingen op jaarbasis).

Wat u moet doen

U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald.

Een verzoek kunt u sturen naar:

De invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen Postbus 15 6680 AA Bemmel.