Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding krijgt.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

  • rioolheffing;
  • hondenbelasting (voor maximaal één hond);
  • vastrecht afvalstoffenheffing;
  • containerledigingen (maximaal 11 ledigingen c.q. 33 stortingen op jaarbasis).