Bezwaarschrift indienen gemeentelijke belastingen of WOZ

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen één van de vermelde belastingen of tegen de WOZ-waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend. U moet uw bezwaar goed beargumenteren. Ook moet u het aanslagnummer en/of het beschikkingsnummer vermelden.

Uw online bezwaarschrift indienen

DigiDInloggen op het Belastingloket

Let op! U kunt alleen een bezwaarschrift indienen als u geregistreerd staat als belastingplichtig eigenaar van de woning.

Bent u niet in de gelegenheid om uw bezwaar online in te dienen? Het kan ook schriftelijk. Stuur uw schriftelijke bezwaar onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, aanslagnummer en/of beschikkingsnummer en telefoonnummer en/of e-mailadres naar:

Gemeente Lingewaard 
T.a.v. de Heffingsambtenaar 
Postbus 15 
6680 AA Bemmel

Uitstel van betaling

Een bezwaarschrift indienen betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. Wilt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag dan moet u dit apart schriftelijk aanvragen.

Hoe lang het duurt

Wij proberen de afhandeling van het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn af te ronden. Wettelijk gezien moet dit echter binnen het kalenderjaar gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van zes weken.