Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen één van de vermelde belastingen of tegen de WOZ-waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend. U moet uw bezwaar goed beargumenteren. Ook moet u het aanslagnummer en/of het beschikkingsnummer vermelden.

Uw online bezwaarschrift indienen

  • Log in op Mijn Lingewaard (inloggen met DigiD of eHerkenning) --> boven in de blauwe balk kiest u voor 'WOZ- en belastinggegevens'.

Lukt het niet om dit online te doen? Dan kunt u uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Stuur uw schriftelijke bezwaar onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, biljetnummer en telefoonnummer en/of e-mailadres naar:

Gemeente Lingewaard T.a.v. de Heffingsambtenaar Postbus 15 6680 AA Bemmel

Uitstel van betaling

Een bezwaarschrift indienen betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. Wilt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag dan moet u dit apart schriftelijk aanvragen.

Hoe lang het duurt

Er wordt naar gestreefd de afhandeling van het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn af te ronden. Wettelijk gezien dient dit echter binnen het kalenderjaar te gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van zes weken.