Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering of collectieve aanvullende verzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Waarvoor is geen bijzondere bijstand mogelijk?

Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor gewone dagelijkse dingen, zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen zoals een verzekering, belastingdienst of zorgverzekering. Ook medische kosten worden niet vergoed via bijzondere bijstand. Wat medische kosten zijn is niet altijd even duidelijk. Voor u is ziek en medisch misschien hetzelfde, maar de wet maakt verschil. U kunt bijvoorbeeld wél bijzondere bijstand aanvragen voor extra kosten nierdialyse. De wet bepaalt wat medische kosten zijn.

Voorwaarden bijzondere bijstand

  • U bent inwoner van de gemeente Lingewaard.
  • De kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed.
  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig spaargeld.

Draagkracht bij bijzondere bijstand

Als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau, dan wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Daaruit blijkt of u zelf een deel van de kosten moet betalen en hoeveel. De volgende inkomsten tellen niet mee met de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (026) 32 60 111.

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Kredietbank Nederland. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven

Wat moet ik doen?

Vraag informatie over de mogelijkheden van vergoeding via bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Stuur met een aanvraag een eventuele prijsopgave en andere noodzakelijke bewijsstukken mee. Anders loopt u het risico dat de gemeente uw aanvraag afwijst.

Voor aanvullende informatie of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar via (026) 32 60 111.