Samen met verschillende sportverenigingen heeft het college een plan gemaakt voor een nieuwe sporthal in Huissen. De plek voor deze multifunctionele sporthal is bij sportpark de Blauwenburcht. Onderzoek wijst uit dat de Blauwenburcht de beste locatie is voor een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFSA). In de zomer van 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat zij geld vrijmaakt voor de bouw van het MFSA in Huissen. 

Uitwerking plannen 

Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Scholen, sportverenigingen en buurtbewoners worden daarbij intensief betrokken. We vinden het belangrijk dat de nieuwe sporthal wordt gedragen door betrokkenen. We gaan daarom regelmatig in gesprek met verenigingen in de stuurgroep, en met direct omwonenden in de klankgroep. Ook hebben we informatieavonden georganiseerd. Op die manier hebben we allerlei vragen, ideeën en suggesties verzameld over de ontwikkeling van de MFSA.

Onderzoeken bijna afgerond

De vragen, ideeën en suggesties hebben we onder meer meegenomen in de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn de meeste voorbereidende onderzoeken afgerond. Er is onder meer gekeken naar verkeer en parkeren, bodem en archeologie. Rond flora en fauna vinden nog aanvullende onderzoeken plaats.

Aangepast concept

De gesprekken met toekomstige gebruikers en omwonenden hebben er ook toe geleid dat we het oorspronkelijke concept hebben aangepast. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan dat ze graag meer groen willen. Ook hebben we in overleg besloten om het hoofdveld op de huidige plek te behouden en het nieuwe terras verder van de woningen af te plaatsen. Het aangepaste concept vormt de basis voor het ontwerp. We weten nog niet welke partij het ontwerp gaat maken. De aanbesteding voor dit project start in de zomer.

Start aanleg kunstgrasvelden

In aanloop naar het ontwerp starten we vast met de voorbereidingen van de 2 kunstgrasvelden. De velden worden na de zomer aangelegd.

Blijf up-to-date

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van het project? Dan kunt u zich aanmelden per mail bij Sterre Damen via s.damen@lingewaard.nl

Informatieavond

Op 6 mei 2024 organiseerde we een informatieavond voor direct aanwonenden. De presentatie van deze avond vindt u hieronder terug. Net zoals de gestelde vragen voorzien van antwoorden.

Onderzoek verkeer en parkeren

Er is voor project MFSA de Blauwenburcht in Huissen een onderzoek uitgevoerd naar verkeer en parkeren. We hebben de resultaten van dit onderzoek besproken met de klankbordgroep en gedeeld tijdens een speciale inloopavond op maandag 8 april. Hieronder vindt u de presentatie aan de klankbordgroep. De belangrijkste conclusies uit het rapport leest u hierin terug. We hebben ook alle gestelde vragen rond verkeer en parkeren bij de Blauwenburcht verzameld en voorzien van antwoorden. Ook deze vindt u hieronder.

Participatieplan en planning

Voor project MFSA De Blauwenburcht zijn een participatieplan en een voorlopige planning opgesteld. Deze vindt u hieronder. 

Vragen en antwoorden informatieavond 19 september 2023

 Op 19 september 2023 organiseerden we een inloopavond. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden van de inloopavond. 

Sportaccomodatieplan Huissen

U kunt het Sportaccommodatieplan Huissen hieronder lezen.